Sprzedaż próbek radioizotopów

Sprzedaż próbek radioizotopów

 

Sprzedaż detaliczna radioizotopów do celów badawczych i kalibracji sprzętu pomiarowego.