Telemetria – realizacje

Telemetria – realizacje
Temperatura – pomiar w biurze TELETRA

Radiacja – aktywność gamma – pomiar w biurze TELETRA
Radiacja – aktywność gamma – pomiar w klubie krótkofalarskim SP5KAB (okolice Placu Zbawiciela w Warszawie)